Skip to content

Välkommen

En blandning av verklighet och lust att skapa. En blandning av sanning och fantasi. Ibland högt flygande, ibland lugn som havets rogivande vågspel. Det som inte fanns, annat än i tanken, har plötsligt fått liv och skiner upp i mötet med ljuset från rummets fönster. Tanken och fantasin har vuxit till skapelser som inte lämnar någon oberörd. Skapelser, som gömts i bristen av tid, har med viljan och handens kraft formats till en berättelse att tolkas av hela världen.

A blend of reality and the desire to create. A blend of truth and imagination. Sometimes flying high, sometimes calm as the soothing motion of the sea. That which didn’t exist, other than in the mind, has suddenly come to life and shines as it meets the light from the room’s windows. Thought and imagination have developed into creations that don’t leave anyone unmoved. Creations that were hidden through lack of time, have, with strength of will and the power of the hand, been shaped into a story to be interpreted by the world.